יחידת פנים מאיידים – נסתר

יחידת פנים מאיידים – נסתר

מאייד נסתר לחץ סטטי נמוך