יחידת פנים מאיידים – רצפתי תקרתי

יחידת פנים מאיידים – רצפתי תקרתי

מאייד רצפתי / תקרתי